Odtajněná fakta z výslechu templářů

Malcolm Barber, autor vynikající historie templářského řádu, konstatoval, že obnovené výslechy z července a srpna 1308, vedené na popud Klementa V. jsou nejhůře dokumentovanou stránkou procesu ve Francii. Nedávno vydaná kniha dokumentů však vrhá na celý proces trochu jiné světlo.Papežské protokoly Klementa V. jsou významné pro poznání pozadí celého procesu a odlišného přístupu k různým řádovým členům v rozhodnutí o míře jejich provinění a jejich dalších osudech.

Processus contra Templarios

Vydání nové edice „odtajněných dokumentů“ z fondů Vatikánského tajného archivu je nesporně cenným krokem k prohloubení znalostí o průběhu celého procesu. Jeden z výtisků byl věnován i papeži Benediktu XVI. Limitovaná edice osmi set výtisků vydavatelství Scrinium přináší na tři sta stranách nejenom moderní kritickou edici dokumentů k procesu a obsáhlou studii interpretující publikovaný materiál, ale i faksimile (přetisk) originálních dokumentů.

Pro Českou republiku je důležité, že získala hned dva exempláře této knihy – v Čechách Vědecká knihovna v Liberci a na Moravě Templářské sklepy Čejkovice neváhaly vynaložit nemalé prostředky (5.900 euro) na získání této jedinečné literatury. Zvláště Čejkovice se tak přihlásily k odkazu své středověké historie a umožnily především studentům, pedagogům a dalším zájemcům o naši minulost neopakovatelný zážitek ze studia těchto cenných materiálů, tištěných na kvalitním ručním papíře z bavlny a vázané ve speciální kozinkové pergamenové vazbě. Rozměrná kniha (29×45 cm) je dále zdobena zlatou ražbou a uvnitř je vybavena taktéž vzácnými rytinami Petra Marketyho z roku 1840. Nejcennější je publikování tzv. Chinonského pergamenu, který byl dosud znám pouze ve výtazích.

Chinonský pergamen především zaznamenává výpovědi templářů, podle nichž při vstupu do řádu měli poplivat krucifix, zapřít Ježíše a políbit ústa, pupek a zadnici rytíře, který novice uváděl do společenství. Tento ponižující ceremoniál však neměl být rouháním, ale měl symbolizovat naprostou podřízenost řádu a varovat nastupující rytíře před důsledky zajetí Saracény. Papež Klement V. pak rozhodl, že tento iniciační rituál není blasfémií, jak se to snažil dokázat Filip IV. Sličný.

Obětovaní rytíři

Proces s templáři, zjevně obětovanými na oltář smíru papežské kurie a francouzského panovnického dvora, dospěl roku 1314 k tragickému vyvrcholení. Svým průběhem a okolnostmi však ovlivnil obraz řádu i v příštích generacích. Zatímco během 12. a 13. století se zdálo, že templářský řád je neoddělitelnou součástí západního křesťanství, události v úvodu 14. století svou dynamikou a prudkostí mnohé rychle přesvědčily o relativitě tohoto názoru. Zde lze hledat kořeny pozdější novodobé mystiky spojované s templářským řádem. Rychlý pád řádu, nejasné okolnosti jeho obžaloby v kontrastu s dřívější zdánlivou fyzickou a především duchovní „nezranitelností“ templářů, s těly chráněnými železem a dušemi oděnými do pancíře víry, přímo vybízela k rozvíjení nejrůznějších konspiračních teorií. Pověst o výzvě umírajícího velmistra Jakuba de Molay, volajícího své pronásledovatele do roka před Boží soud, jakož i brzká smrt těžce nemocného papeže Klementa V. již měsíc po popravách i úmrtí krále Filipa IV. o sedm měsíců později na následky zranění po pádu z koně na lovu, tyto legendy jen přiživila. K zastření řádové historie přispěla i skutečnost, že část vyšetřovacích protokolů na dlouhá léta zmizela v kuriálních archivech, odkud se dostávají teprve v dnešní době.

Fascinace lidí neuchopitelným a tajemným nenechala templáře zmizet v hlubinách času. V našem prostředí rozdmýchali jejich legendu barokní historiografové v čele s velkým mystifikátorem Václavem Hájkem z Libočan; chopila se jí i lidová slovesnost. I jinde ve světě se ukázaly templářské mýty jako velmi odolné. Spekulace o důvodech templářských tajností a možných skrytých společnostech a tajných vědomostech žijí i ve 20. století. Bylo to však především svobodné zednářství 18. století a jeho nostalgie po středověkých ideálech rytířství, jakož i jeho obliba v tajemnu, které vdechly templářům nový život a opředly je nádechem moderní mytologie. To je však již jiná historie.

Doplňkové informace

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.