Literatura

Praha templářská a řehole spolubojovníků Templu

Autor: Templarius Bohemicus, Bernard z Clairvaux, Machart, 128 stran, jazyk - CZ, 2014

Ojedinělá výpravná obrazová publikace detailně mapuje působení templářského řádu na území současné Prahy. Stěžejní částí knihy je pokusem o podrobně komentovanou inventuru pražských lokalit spojovaných s osudem řádu templářů. Text je doplněn bohatým výčtem kreseb, reprodukcí, symbolů, ale především obsáhlou fotografickou dokumentací pražských lokalit, v nichž templářský řád působil.

Templářská architektura v českých zemích

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Z templářské architektury v našich zemích máme dnes pouze střípky, ale zato typické a vypovídající.

Hlavní sídla řádu templářů

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Hlavním posláním templářů se stala svatá válka - ochrana poutních míst ve Svaté zemi, boj proti nevěřícím. Proto se toto území stalo jejich základnou.

Přijímání nových řádových členů

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Jakým způsobem probíhalo přijímání nových členů do řad templářů? Stejně jako u ostatních vojenských řádů bylo přijímání nových templářů neveřejným obřadem. Nikdo mimo řád neznal jeho přesný průběh.

Volba velmistra templářského řádu

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Velmistr řádu templářů měl knížecí důstojnost, psal se „kníže a velmistr z Boží milosti“. Měl rozsáhlou moc.

Templáři v zemích českých králů – Morava

Titul navazuje na úspěšnou publikaci věnovanou působení teplářského řádu v Čechách. Nyní se autoři podrobně věnují aktivitám templářů na Moravě, ve Slezsku, Lužici i v Rakousích.

Organizační struktura templářského řádu

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Jak byl vlastně templářský řád organizován? Jakou funkci měli například senešal, vizitátor, turkopolír, nebo převor? Templářský řád měl velice propracovanou strukturu, co svědčí o vynikajících organizačních schopnostech těchto statných bojovníků, šikovných obchodníků, pečlivých úředníků a zbožných křesťanů.

Processus contra Templarios

Templářské sklepy Čejkovice, jejichž historie je spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů do Čejkovic v první polovině 13. století, zakoupily knihu Processus contra Templarios (Proces proti templářům) za 5900 EUR pro Českou republiku. 

Syndikovat obsah