Proces s Templáři

Informace týkající se procesu s Templáři.

Templářské sklepy Čejkovice, jejichž historie je spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů do Čejkovic v první polovině 13. století, zakoupily knihu Processus contra Templarios (Proces proti templářům) za 5900 EUR pro Českou republiku.

Templářů kat – 3 část

Opět se uplatnila i Filipova „obchodnická zdatnost“. Když musel ustoupit v požadavcích na templářský majetek a přenechat jej johanitům, prosadil, že mu johanité musejí zaplatit náklady za věznění, mučení a upalováni templářů (sice to takto neformuloval), jakož i za „nezbytné náklady za opatrování a správu“ templářského majetku do doby verdiktu. Stejně ale už do té doby co mohl, vyraboval. A tak johanité mnohde ve Francii zjistili, že převedený majetek nejen že nestačí na výše uvedené úhrady, ale ještě Filipovi dluží.

Templářů kat – 2 část

Vraťme se ale k Filipovým záměrům s templáři – nejlepšími bankéři Evropy. Kdy ho napadlo (je možné, že to napadlo spíše rádce Nogareta) ďábelské řešení, vyřešit svůj nedostatek bohatstvím templářů, těžko říci. Možná už v okamžiku, když si bral v roce 1301 od templářů vskutku královskou půjčku 500 000 livrů. V roce 1306, kdy byla půjčka splatná, už ale věděl zcela určitě, že to půjčka v žádném případě nebude a nejen to, bude to pouze nepatrná záloha!

Templářů kat – 1 část

Za smutnou likvidaci templářského řádu, jejíž způsob nemá v historii křesťanských svatých řádů obdoby, stal francouzský král Filip IV. Sličný (spíše by se hodila přezdívka Ukrutný; králem 1285 – 1314), jeho nezřízena touha po moci a hamižnost. O templářský poklad měl mimořádný zájem a zkoušel jej získat různým způsobem. Nejprve se pokoušel navázat s templáři „obchodní vztahy“, ale jeho skutečné záměry templáři rychle prohlédli. Chtěl do řadu i vstoupit, stát se velmistrem a užívat templářského bohatství pro vlastní potřeby. Nevyšlo to.

Vzácná kniha poprvé opouští jižní Moravu

Vzácná kniha Processus contra Templarios (Proces s templáři), kterou v roce 2008 zakoupily Templářské sklepy Čejkovice z Vatikánského tajného archivu, poprvé opouští jižní Moravu. Byla přemístěna na zámek Zbiroh, kde se stane součástí výstavy Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů.

Processus contra Templarios

Templářské sklepy Čejkovice, jejichž historie je spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů do Čejkovic v první polovině 13. století, zakoupily knihu Processus contra Templarios (Proces proti templářům) za 5900 EUR pro Českou republiku. 

Tradice templářského vína

Rozhovor s Mgr. Lukášem Lukášem, obchodním a marketingovým ředitelem Templářských sklepů Čejkovice

Odtajněná fakta z výslechu templářů

Malcolm Barber, autor vynikající historie templářského řádu, konstatoval, že obnovené výslechy z července a srpna 1308, vedené na popud Klementa V. jsou nejhůře dokumentovanou stránkou procesu ve Francii. Nedávno vydaná kniha dokumentů však vrhá na celý proces trochu jiné světlo.

Syndikovat obsah