Řád templářských rytířů

Jeden den templářského rytíře

Konkrétní denní režim se u templářů lišil dle toho, jednalo-li se o konvent s mnichy (ti měli denní režim prakticky stejný jako mniši cisterciáci) nebo o komendu (případně hrad) s rytíři. U rytířů se pak dále režimy lišily na komendě, na cestách nebo na válečném tažení.

Syndikovat obsah