Templáři v našich zemích

Templářská architektura v českých zemích

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Z templářské architektury v našich zemích máme dnes pouze střípky, ale zato typické a vypovídající.

Geofyzikální výzkum objasní záhady kolem veverského podzemí

Dne 15. září byl zahájen geofyzikální výzkum v okolí hradu Veveří, který má najít odpověď na početné otázky ohledně pověstného veverského podzemí. Výzkum je vyústěním výstavy Tajemství templářské legendy hradu Veveří. Ta od května tohoto roku předkládala návštěvníkům indicie o působení templářských rytířů i případného výskytu pokladu na hradě a v jeho okolí. Na výsledky připravovaného měření čeká i společnost Templářské sklepy Čejkovice, která projekt podpořila.

Bratr Ekko

Kde chybí dostatek přesných informací, objeví se hromady spekulací. Podobné je to i s osudy bratra Ekka, nejdříve komtura, posléze představeného celé jedné provincie, jakkoliv malé ve srovnání s rozsahem majetku templářů ve Francii či jinde, který otiskl nesmazatelnou stopu v dějinách českých zemí. Nenadále se zjevil, aby pak zase zmizel jako jezdec z neznáma.

Templářské sklepy

Ve středověku vzniklo v evropských zemích několik rytířských řádů, jejichž posláním byl boj proti pohanům a šíření křesťanské víry. Některé jsou činné dodnes, i když jejich náplň už v průběhu staletí doznala jistých změn, jiné zanikly, a to zejména v důsledku závisti a nepřízně panovníků.

Tradice templářského vína

Rozhovor s Mgr. Lukášem Lukášem, obchodním a marketingovým ředitelem Templářských sklepů Čejkovice

Templáři v Čechách a na Moravě

Templáři přišli do Čech a na Moravu až někdy ve třicátých letech 13. století, nejčastěji se udává rok 1232. Měli více jak 60-ti leté zpoždění za johanity a 30-ti leté za německými rytíři. Ti si zatím s podporou panovníků i domácí šlechty vybudovali rozsáhlé državy, každý měli kolem dvacítky komend a velké množství vsí k nim náležející. O těchto majetcích se dozvídáme především ze zachovalých písemností pojednávajících o změnách majetku, sporech, nebo panovnických privilegií. Dalším zdrojem informací jsou zmínky v kronikách a pak samozřejmě i stavby a archeologické nálezy. Po zrušení templářského řádu byl jejich majetek převeden na johanity, kteří si jej podrželi, nebo odprodali dalším osobám nebo institucím. Templáři si stačili během asi 80 let působení v našich zemích vybudovat 4 komendy – svá sídla (Uhřiněves, Jamolice, Templštejn, Čejkovice).

Rytířské řády v českých zemích

Do českých zemí přišel řád templářů velmi pozdě, teprve někdy na počátku 30. let 13. století. Díky tomu se stihl uchytit pouze v Praze a jejím nejbližším okolí a na jižní Moravě, kde se vytvořilo v Čejkovicích centrum tohoto řádu u nás.

Syndikovat obsah