autor Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D

Vedoucí historického oddělení Moravského zemského muzea specializuje se na dějiny středověku

Chudí rytíři chrámu Šalamounova

Někdy po roce 1118 vzniklo v Palestině rytířské bratrstvo, které se záhy změnilo na rytířský duchovní řád. Jeho hlavním úkolem byl boj s nevěřícími a ochrana poutníků ve Svaté zemi. Templáři, jak se tito rytíři nazývají, se rychle prosadili jako jedna z hlavních sil na Východě.

Rytířské řády v českých zemích

Do českých zemí přišel řád templářů velmi pozdě, teprve někdy na počátku 30. let 13. století. Díky tomu se stihl uchytit pouze v Praze a jejím nejbližším okolí a na jižní Moravě, kde se vytvořilo v Čejkovicích centrum tohoto řádu u nás.

Odtajněná fakta z výslechu templářů

Malcolm Barber, autor vynikající historie templářského řádu, konstatoval, že obnovené výslechy z července a srpna 1308, vedené na popud Klementa V. jsou nejhůře dokumentovanou stránkou procesu ve Francii. Nedávno vydaná kniha dokumentů však vrhá na celý proces trochu jiné světlo.